> Home > Izjava o varstvu podatkov

Izjava o varstvu podatkov

Mi, Lorencic Bauservice GmbH Nfg & Co KG, pripisujemo varstvu vaših osebnih podatkov velik pomen. Zato vas skladno z zadevnimi predpisi o varstvu podatkov – zlasti s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu podatkov 2018 – obveščamo o pridobivanju, obdelavi in uporabi vaših podatkov.

1. Varstvo podatkov na kratko

Splošne opombe

Naslednje opombe vsebujejo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte našo izjavo o varstvu podatkov, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletne strani. Njihove kontaktne podatke najdete v razdelku "Opombe glede odgovornega mesta" v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako beležimo vaše podatke?

Po eni strani vaše podatke zbiramo tako, da nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.
Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno stran. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko vstopite na to spletno stran.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletne strani. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega uporabniškega obnašanja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli v prihodnosti prekličete. Poleg tega imate pravico pod določenimi pogoji zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem uradu.
O tem in vseh drugih vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno stran, lahko statistično analiziramo vaše obnašanje pri brskanju. To se izvaja predvsem s tako imenovanimi analitičnimi programi.
Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje

Vsebino našega spletnega mesta gostimo pri naslednjem ponudniku:

Host Europe

Ponudnik je Host Europe GmbH, Hansestraße 111, D-51149, Köln (v nadaljevanju Host Europe). Ko obiščete našo spletno stran, Host Europe zbira različne dnevniške datoteke, vključno z vašimi IP naslovi.
Podrobnosti so na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Uporaba Host Europe temelji na točki f 1. odstavka 6. člena GDPR. V našem zakonitem interesu je, da zagotovimo čim bolj zanesljivo predstavitev naše spletne strani. V kolikor je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 1. odstavka 25. člena TTDSG (avstr. zakon o varstvu podatkov s področja telekomunikacij in telemedijev), če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. za odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

3. Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter s to izjavo o varstvu podatkov.
Ko uporabljate to spletno stran, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to počne.
Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opombe glede odgovornega mesta

Upravljavec podatkov za to spletno stran je:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Gradec, Avstrija

Telefon: +43 316 47 25 64-0
E-naslov: headquarters@lorencic.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Trajanje hrambe

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni navedeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR oz. točke a 2. odstavka 9. člena, če se v skladu s prvim odstavkom 9. člena GDPR obdelujejo posebne kategorije podatkov. V primeru izrecne privolitve v prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi točke a 1. odstavka 49. člena GDPR. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali v dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. s prstnim odtisom), se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi 1. odstavka 25. člena TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izvajanje pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena DSGVO. Poleg tega vaše podatke obdelujemo, če je to potrebno za izpolnitev pravne obveznosti na podlagitočke c 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov lahko temelji tudi na našem zakonitem interesu v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Številni postopki obdelave podatkov so mogoči le z vašim izrecnim soglasjem. Privolitev, ki ste jo že dali, lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do tega preklica.

Pravica do ugovora proti zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA TOČKI E ALI F 1. ODSTAVKA 6. ČLENA GDPR, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE OBDELAVA POTREBNA ZA UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR PO 1. ODSTAVKU 21. ČLENA GDPR).
ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 21 ČL. GDPR).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem uradu

V primeru kršitev GDPR imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem uradu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali pri izvajanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, popravki in izbris

V okviru veljavnih zakonskih določil imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. O tem in vseh drugih vprašanjih v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. V ta namen nas lahko kadar koli kontaktirate. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

 • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo nekaj časa, da to preverimo. Za čas trajanja preverbe imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.
 • Če je / je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali izvrševanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR, je potrebno uskladiti vaše in naše interese. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladujejo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - poleg tega, da se shranijo - obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

SSL oz. TLS šifriranje

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.
Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti impresuma, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni izrecno zahtevano, s tem nasprotujemo. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnega ukrepanja v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, na primer z nezaželeno elektronsko pošto.

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhni podatkovni paketi in vaši končni napravi ne povzročajo nobene škode. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.
Piškotki lahko izvirajo od nas (piškotki prve osebe) ali od podjetij tretjih oseb (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo vključitev nekaterih storitev tretjih oseb v spletna mesta (npr. piškotki za izvedbo plačilnih storitev).
Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali za namene oglaševanja.
Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranijo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR in 1. odstavek 25. člena TTDSG); soglasje lahko kadar koli prekličete.
Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, je funkcionalnost tega spletnega mesta lahko omejena.
Kateri piškotki in storitve se uporabljajo na tem spletnem mestu, si lahko preberete v tej izjavi o varstvu podatkov.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

 • tip spletnega brskalnika in njegova verzija
 • uporabljeni operacijski sistem
 • URL preusmeritelja
 • Ime gostitelja računalnika, preko katerega dostopate
 • Čas strežniške zahteve
 • IP naslov
Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.
Zbiranje teh podatkov temelji na točki f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhiben prikaz in optimizacijo svoje spletne strani - v ta namen je treba zabeležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih tam navedli, shranili za namen obdelave poizvedbe in v primeru nadaljnjih povpraševanj. Teh podatkov ne posredujemo brez Vaše privolitve.
Obdelava teh podatkov temelji na točki b 1. odstavka 6. člena GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obravnavo poizvedb, naslovljenih na nas (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR), ali na vaši privolitvi (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), če ste to zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.
Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po končani obdelavi vaše poizvedbe). Obvezne zakonske določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Povpraševanja po elektronski pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo brez Vaše privolitve.
Obdelava teh podatkov temelji na točki b 1. odstavka 6. člena GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obravnavo poizvedb, naslovljenih na nas (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR), ali na vaši privolitvi (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), če ste to zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.
Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete svojega soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. ko zaključimo obdelavo vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonska obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Matomo

To spletno mesto uporablja odprtokodno storitev spletne analitike Matomo.
S pomočjo Matoma lahko zbiramo in analiziramo podatke o uporabi našega spletnega mesta s strani obiskovalcev spletnega mesta. Tako lahko med drugim ugotovimo, kdaj so bili opravljeni posamezni ogledi strani in iz katere regije prihajajo. Zbiramo tudi različne dnevniške datoteke (npr. naslov IP, napotitev, uporabljene brskalnike in operacijske sisteme) in lahko izmerimo, ali obiskovalci našega spletnega mesta izvajajo določena dejanja (npr. klike, nakupe itd.).
Uporaba tega orodja za analizo temelji na 1. odstavku točke f 6. člena GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo obnašanja uporabnikov, da bi optimiziral svojo spletno ponudbo in oglaševanje. V kolikor je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 1. odstavka 25. člena TTDSG (avstr. zakon o varstvu podatkov s področja telekomunikacij in telemedijev), če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Anonimizacija IP

Za analizo z Matomo uporabljamo anonimizacijo IP naslova. Vaš naslov IP se pred analizo skrajša, tako da ga ni več mogoče jasno pripisati vam.

Gostovanje

Matomo gostujemo izključno na lastnih strežnikih, tako da vsi podatki o analizi ostanejo pri nas in se ne posredujejo naprej.

6. Novičnik

Podatki za novičnik

Če želite prejemati novičnik, ki je na voljo na spletnem mestu, od vas potrebujemo e-poštni naslov in podatke, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem novičnika. Nadaljnji podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo le prostovoljno. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.
Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za prijavo na novičnik, temelji izključno na vaši privolitvi (1. odstavek, točka a 6. člena GDPR). Svojo privolitev v shranjevanje podatkov, e-poštnega naslova in njihovo uporabo za pošiljanje novičnika lahko kadar koli prekličete, na primer prek povezave "odjava" v novičniku. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.
Podatke, ki nam jih posredujete za prejemanje novičnika, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novičnika hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novičnika ali po prenehanju namena pa bodo izbrisani z distribucijskega seznama novičnika. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji izbrišemo ali blokiramo e-poštne naslove z našega seznama za pošiljanje novičnika v okviru našega zakonitega interesa v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR.
To ne vpliva na podatke, ki smo jih shranili za druge namene.
Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novičnika, bomo mi oziroma ponudnik novičnika vaš e-poštni naslov po potrebi shranili na črno listo, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črnega seznama se uporabljajo samo v ta namen in se ne združujejo z drugimi podatki. To služi tako vašemu kot našemu interesu, zato pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu 1. odstavka, točke f 6. člena GDPR.) Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Informacije za stranke in dobavitelje

V okvirju vaših odnosov s strankami ali dobavitelji obdelujemo naslednje podatke:
 • ime
 • naslov
 • kontaktni podatki, kot so telefonska številka, številka faksa, e-poštni naslov (tudi kontaktnih oseb stranke ali dobavitelja)
 • interni za stranke ali dobavitelje specifični podatki, ko npr. številka stranke/dobavitelja, vrsta ali kategorija stranke/dobavitelja
 • predmet dobave in storitev
 • informacije o plačilu, kot so plačilni pogoji, skupina popustov
Če niste z nami v neposrednem stiku kot stranka ali dobavitelj, pa mi kljub temu obdelujemo vaše osebne podatke, potrebne za izpolnitev pogodbe, so nam te podatke v ta namen posredovale osebe, ki ste jih vi pooblastili (npr. obdelovalci, gradbeno podjetje, posredniki).

Namen obdelave podatkov/posredovanje podatkov

Za pogodbeno ali predpogodbeno izpolnitev našega poslovanja obdelujemo vaše osebne podatke na osnovi črke b, 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Dodatno imamo upravičen interes za uporabo podatkov za statistično vrednotenje, da naše izdelke optimalno prilagodimo tržišču.

Ob tem si želimo naše stranke redno obveščati o najnovejšem stanju kar zadeva naše izdelke. Zato si dovoljujemo na podlagi našega upravičenega interesa skladno s črko f, 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov osebe, ki so z nami v odnosi kot stranke ali dobavitelji, obveščati s pomočjo rednih spletnih novic o informacijah in novostih, ki zadevajo naše izdelke.

Podrobnejše informacije glede spletnih novic najdete tudi v Izjavi o varstvu podatkov v poglavju Spletne novice. Seveda imate pravico tem spletnim novicam nasprotovati.

Za izvajanje obdelave prejme več prejemnikov osebne podatke. Ti so:
 • ponudniki storitev informacijske tehnologije za podporo IT-infrastrukturi
 • špedicije za dobavo naših izdelkov
 • ponudnik storitev za pošiljanje spletnih novic.
Podatki se ne posredujejo drugim tretjim, razen če je izdaja podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje zakonitih pravic pred sodiščem ali upravnim organom. Tudi v tem primeru pa se podatki po poteku postopka nemudoma izbrišejo.

Trajanje shranjevanja

V Avstriji veljajo za poslovne dokumente zakonski roki shranjevanja, ki jih seveda izpolnjujemo skladno z zakonom. V kolikor ni druge pravne podlage, se podatki nemudoma izbrišejo. To ne velja, če so podatki potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje zakonitih pravic pred sodiščem ali upravnim organom.

Informacije za obiskovalce prireditev

V okviru naših prireditev delno obdelujemo naslednje podatke:
 • ime
 • naslov
 • kontaktne podatke, kot so telefonska številka, e-poštni naslov
 • interesi
 • fotografiranje z dokumentarnim značajem, ki zadeva prireditev

Namen obdelave podatkov/posredovanje podatkov

Z obiskom naše prireditve ali s prijavo nanjo se skladno s črko a, 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov strinjate z obdelavo. Osebne podatke uporabljamo za izvajanje prireditve ter po potrebi za kontaktiranje iz naše strani. Dodatno se lahko fotografije iz prireditve objavijo, pri čemer se vsebina in izjava posnetka najprej skrbno preverita, da niso kršene vaše osebnostne pravice. Na splošno služijo ti posnetki našemu interesu po dokumentiranju.

Za izvajanje obdelave imata dostop do osebnih podatkov po potrebi tako prireditelj dogodka kot tudi naš ponudnik storitev informacijske tehnologije.

Podatki se ne posredujejo drugim tretjim, razen če je izdaja podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje zakonitih pravic pred sodiščem ali upravnim organom. Tudi v tem primeru pa se podatki po poteku postopka nemudoma izbrišejo.

Trajanje shranjevanja

Po zaključku prireditve bomo, v kolikor ne bo druge pravne podlage, podatke nemudoma izbrisali. To ne velja, če so podatki potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje zakonitih pravic pred sodiščem ali upravnim organom.
 

Lorencic Katalog

Prelistaj katalog ali ga prenesi na svoj računalnik

Virtualni katalog

Strokovno svetovanje

Stojimo Vam na razpolago

Lokacije

Lorencic storitev najema

Oprema Lorencic pri najemniškem servisu

Najem opreme

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen