Zgodovina

 • 1985

Ustanovitev podjetja Lorencic Bauservice, ustanovitelj g.Lorencic.

 • 1996

Joint-Venture z Tonstav-Service, Češka republika.

Ustanovitev podjetja Lorencic Hrvaška, s sedežem v Zagrebu.

 • 1998

Ustanovitev podjetja Lorencic Slovenija, s sedežem v Mariboru.

 • 1999

Prodaja podjetja Lorencic koncernu Schmid Industrie Holding GmbH und ECOnova Unternehmensberatung & Beteiligungsges.m.b.H., novi direktor Dr. Josef Walzer.

 • 2000

Prevzem podjetja Baudienst GmbH & Co KG s hčerami na Madžarskem, Slovaški in Češki republiki.

 • 2002

Ustanovitev podjetja Lorencic Poljska s sedežem v Varšavi.

 • 2004

Ustanovitev podjetja Lorencic Romunija s sedežem v Satu Mare.

 • 2005

Ustanovitev podjetja Lorencic Srbija s sedežem v Beogradu.

 • 2007

Ustanovitev podjetja Lorencic Bosna in Hercegovina s sedežem v Sarajevu.

 • 2013

Ustanovitev še enega hčerinskega podjetja na Slovaškem, s sedežem v Bratislavi.

 • 2014
Schmid Industrie Holding GmbH postane 100% lastnik podjetja Lorencic GmbH Nfg. & Co KG. Novi direktor je g. Dipl.-Ing Walter Pacher.