Koncern

Družbenika podjetja Lorencic GmbH Nfg. & Co KG sta koncern Schmid Industrie Holding GmbH z sedežem v Wopfingu in ECOnova Unternehmensberatung & Beteiligungsges.m.b.H. z sedežem v Grazu.

Osebno odgovoren družbenik je Dr.Walzer Baubedarfs GmbH s sedežem v Grazu.

Koncern Schmid Industrie Holding obsega 80 podjetij in strateškimi deleži v mnogih evropskih državah. Več kot 4.500 zaposlenih v Avstriji in še 17. državah, si prizadeva uresničiti cilje Holdinga.